la professió

Titulacions

Ensenyament de Ciències Polítiques i de l’Administració

L’objectiu de la titulació en Ciències Polítiques i de l’Administració és formar professionals qualificats/des per a analitzar, dissenyar i gestionar les accions desenvolupades pel sector públic al servei de la societat. Alhora, comprèn l’estudi de la ciència política en un sentit ampli, de les transformacions polítiques, el funcionament dels processos polítics així com de les institucions públiques.

Els estudis en Ciències Polítiques i de l’Administració proporcionen coneixements multidisciplinars en altres àrees de les ciències socials, com poden ser el dret i l’economia. Valors afegits que confereixen als i les professionals de la ciència política i de la sociologia un caràcter polivalent que els prepara per a desenvolupar la seva carrera professional tant en el sector públic com en el privat.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

UNIVERSITAT DE GIRONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE CATALUNYA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i Gestió Pública

UNIVERSITAT POMPEU FABRA

Pla d’estudis de Ciències Polítiques i de l’Administració

Ensenyament de Sociologia

Els estudis en Sociologia tenen per objectiu proporcionar una formació científica adequada en els aspectes bàsics i aplicats de la sociologia humana i les causes que originen els canvis socials.

La Sociologia aplica mètodes d’investigació empírics, anàlisi de dades, elaboració de teories i valoració lògica dels arguments. Es tracta de la branca de coneixement que fa de les relacions humanes i socials el seu objecte d’estudi, aplicant de forma sistemàtica la raó i l’observació i integrant i combinant explicació teòrica i verificació empírica.

PLANS D’ESTUDIS:

UNIVERSITAT DE BARCELONA

Pla d’estudis de Sociologia

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Pla d’estudis de Sociologia

Llibre Blanc del títol de Grau en Ciències Polítiques i de l’Administració, Sociologia i Gestió i Administració Pública

Share This