col·legi

Formació

Des de l’any 2002 l’Àrea de Formació del Col·legi s’ha caracteritzat per presentar una oferta formativa àmplia i especialitzada, amb la finalitat de cobrir les necessitats formatives amb les que es troben politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues en el mercat laboral, així com facilitar recursos de formació d’interès per a altres disciplines professionals. És per això que l’eix central de la gran majoria de les accions formatives és la presentació i aplicació d’eines i instruments que facilitin i millorin les tasques que aquest(e)s professionals duen a terme en diferents camps d’actuació.

Màsters i Postgraus

La col·laboració del Col·legi en l’organització de formació de tercer cicle té per objectiu desenvolupar programes d’estudis que esdevinguin punts de referència en els camps de la Ciència Política i de la Sociologia, i que facilitin tant a sociòlegs/ogues com a politòlegs/ogues i a la resta de públic interessat l’obtenció de títols acadèmics específics de les seves professions.

03. POSTGRAU "ANALÍTICA DE DADES I PROGRAMACIÓ APLICADES A LES CIÈNCIES SOCIALS"

Format: Presencial

Inici: 15 d'octubre de 2022. Els dissabtes en horari de 09:00 a 14:00h.

04. Máster [TISA] Online

Format: Online 

Inici: 07 novembre de 2023


Cursos presencials i/o en línia

Aquesta prestació té com a finalitat ampliar el coneixement de politòlegs/ogues i sociòlegs/ogues centrant-se en realitzar formació en àrees del seu àmbit, aprofundint en els temes de més interès del moment. Els cursos s’imparteixen en format presencial a la seu del Colpis, però també en format virtual (en línia i/o en streaming).

13. INFORMES D'AVALUACIÓ D'IMPACTES DE GÈNERE

Dates: De dilluns 28 a divendres 08 d'abril

Format: Online (asíncron) 

Plataforma Moodle

14. EXCEL APLICAT A L'ANÀLISI DE DADES ESTADÍSTIQUES

Dates: Dies 15, 17, 22 i 24 de Març.

Horari: de 16:00 a 19:00h.

Format: Presencial.

15. DADES MASSIVES I INTEL·LIGÈNCIA ARTIFICIAL PER LES CIÈNCIES SOCIALS

Dates: De dilluns 21 de març al 15 d'abril

Format: Online (asíncron) 

Plataforma Moodle

Cursos subvencionats

El Col·legi ofereix diferents tipus de formació subvencionada amb fons públics, principalment provinents de la Generalitat de Catalunya i del Fons Social Europeu. Els col·lectius que habitualment poden gaudir d’aquest tipus de formació són les persones en situació d’atur, les dones i col·lectius en risc d’exclusió social.

16. XARXES SOCIALS

Sense Cost!!

Dies 19, 21, 22, 26, 28 i 29 d'abril.

Horari: de 09:15 a 14:15h.

Format: Presencial.

Preparació d’oposicions

El Col·legi disposa de formació per ajudar a tots/es aquells/es estudiants o graduats/des de Ciències Polítiques o de Sociologia que vulguin optar a una plaça pública de la Generalitat de Catalunya. El Col·legi ofereix acompanyament al llarg de la preparació dels exàmens de les oposicions. 

98. PREPARACIÓ D'OPOSICIONS COS SUPERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA - Inscripcions Obertes

GRUP A: Dijous a la tarda de 16:00 a 18:00h GRUP B: Divendres a la tarda de 15:30 a 18:30h

Cursos permanents en línia

El seu objectiu és dotar els i les nostres alumnes d’instruments pràctics que permetin la millora contínua dels seus coneixements i habilitats. Així, impartim cursos relacionats amb àrees d’especialització com la investigació social, el desenvolupament local, la gestió de projectes, la immigració i la ciutadania, la participació ciutadana o la gestió pública, entre d’altres àmbits.

01. COM SER UN MILLOR ALCALDE/SSA O REGIDOR/A (CURS ONLINE PERMANENT)

Curs Permanent, es pot fer en qualsevol moment, la durada és de 8 setmanes.

02. EXCEL NIVELL MIG (CURS ONLINE PERMANENT)

A través de la Plataforma Virtual Moodle. Curs Permanent, es pot fer en qualsevol moment a partir del 20 de maig. La durada és de 4 setmanes.

03. CLAUS PER UNA BONA REDACCIÓ (CURS ONLINE PERMANENT)

A través de la Plataforma Virtual Moodle. Curs Permanent, es pot fer en qualsevol moment a partir del 18 de maig. La durada és de 3 setmanes.

26. COM DUR A TERME UNA CAMPANYA MUNICIPAL EXITOSA (CURS ONLINE PERMANENT)

El curs es pot començar en qualsevol moment, i cadascú el pot seguir al seu ritme. La durada aconsellada per fer-lo és de sis setmanes, amb una dedicació promig de tres hores setmanals, però es pot allargar més en el temps.

Formació a mida

Aquest servei està a disposició de qualsevol organització que desitgi detectar les necessitats formatives dels seus treballadors i treballadores, i cregui necessari desenvolupar un pla de formació específic que les cobreixi. El Col·legi participa tant en la detecció de necessitats com en el disseny i implementació de les accions formatives.

Convenis i descomptes amb altres entitats

Busquem la col·laboració amb altres entitats relacionades amb el sector formatiu per afavorir els interessos dels nostres col·legiats. En aquest apartat podreu trobar els descomptes que tenen els i les membres del Colpis en formacions amb les quals tenim un acord.

Borsa docents

Col·labora en activitats formatives

Si estàs interessat o interessada en col·laborar en activitats formatives del Col·legi, emplena el formulari següent i ens posarem en contacte amb tu

Share This