Notícies

juny 09, 2011
SUBVENCIONS PER A ENS LOCALS AMB PLANS D’IGUALTAT
Institut Català de les Dones

En concret, són subvencionables els supòsits següents:

    A. Disseny i elaboració d’un pla de polítiques de dones, que ha d’aprovar l’òrgan de govern de l’ens local abans del termini de justificació d’aquesta convocatòria. Aquest pla ha d’incloure una diagnosi i especificar-ne la vigència, que ha de ser com a mínim de tres anys. Els ens supramunicipals hauran d’incorporar el document que acrediti la relació dels municipis adherits al seu pla, certificat pel secretari o secretaria de l’ens.

    B. Implementació de projectes que incorporin la perspectiva de gènere i de les dones:
        B.1. Projecte de commemoració de diades significatives: 8 de març i 25 de novembre.
        B.2. Programació anual d’activitats adreçades a les dones.
        B.3. Elaboració de materials i/o accions de sensibilització.
        B.4. Programes formatius de diferents formats adreçats a les dones.
        B.5. Projectes de recerca vinculats amb les dones del territori.
        B.6. Programa d’incorporació del treball transversal i de la perspectiva de gènere al si de l’organització municipal o supramunicipal.

Els ens locals podran presentar com a màxim un total de dos projectes, ja sigui un del supòsit A i un del B o dos projectes del supòsit B.

 

Si esteu interessats/des, el Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya us pot falicitar el contacte de professionals:
– que us ajudaran a tramitar i gestionar la vostra sol·licitud
– que us elaboraran les diferents fases del Pla
Contacte:
Jordi Pujol Puigdemont
Gerent
932414122
gerencia@colpis.cat

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

MÉS INFORMACIÓ

Share This