PUBLICACIONS

AMÈRICA LLATINA (O EXTREM OCCIDENT)

Àmbits 0, ESTIU 2015

La regió llatinoamericana ha viscut un punt d’inflexió durant aquests darrers anys fruit d'importants canvis en l’àmbit econòmic, polític i geo-estratègics. A nivell econòmic, els països llatinoamericans han començat a veure com es desacceleraven les seves exportacions i com els preus relatius de les seves matèries primes (fòssils, minerals i agrícoles) baixaven.

En aquest sentit podem dir que la dècada del boom de les commodities està arribant a la seva fi i, amb ella, els governs veuen com els recursos per a desplegar polítiques expansives s’han anat reduint. Precisament aquest darrer punt és cabdal alhora d’interpretar en el nou cicle polític. Un cicle on algunes de les formacions emblemàtiques que governen la regió (com ara el PT a Brasil, el PJ a Argentina, PSUV a Veneçuela) tenen menys recolzament i importants problemes d’estabilitat.

En aquest nou número, es compilen un seguit de textos que calibren la realitat del subcontinent des de diverses visions. Aquests són els articles que el composen:

 

RECULL D'ARTICLES

Temàtica Títol Autor
Amèrica Llatina Presentació Colpis
Amèrica Llatina Amèrica Llatina Segle XXI: canvis i continuïtats Salvador Martí Puig
Amèrica Llatina, indígenes El trencament del silenci indígena: nous actors, noves polítiques Jordi Bonet Martí
Amèrica Llatina, política L’inici d’un nou cicle polític a Amèrica Llatina Manuel Alcántara Sáez
Amèrica Llatina, política, regionalisme Amèrica Llatina i el regionalisme multipolar Anna Ayuso
Amèrica central, política Els perills de la descentralització en un estat absent i negligent: el cas d’Amèrica Central Alfredo Stein
Amèrica Llatina, indígenes, drets Drets dels pobles indígenes i consulta prèvia a Amèrica Llatina: Avenços en el diàleg intercultural? Marco Aparicio Wilhelmi
Mèxic, Chiapas, EZLN Entrevista a Guiomar Rovira, escriptora i investigadora a la UAM Estudiants de Ciència Política de la UdG
Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This