PUBLICACIONS

UNA RADIOGRAFIA DELS PARTITS POLÍTICS

Àmbits 51, TARDOR 2018

Una radiografia dels partits polítics: la importància de l’estructura orgànica i el seu funcionament.

Katz i Mair (1995) parlaven de l’evident necessitat de tenir partits polítics en les democràcies representatives modernes. De fet, tot i l’existència i desenvolupament de mecanismes de democràcia directa o participativa, els partits continuen sent el centre de l’activitat política formal. En aquest sentit, i atesa la importància dels partits polítics com a organitzacions, en aquest monogràfic s’ha volgut posar èmfasi en un aspecte rellevant al qual no es presta molta atenció: el funcionament intern dels partits polítics.

Els articles que podreu llegir han estat escrits per membres de l’OPCAT, l’Observatori dels Partits Polítics de Catalunya, projecte vinculat al Departament de Ciències Polítiques i Socials de la Universitat Pompeu Fabra. En l’article escrit per Tània Verge i Sergi Lostao s’exposa quina és la naturalesa i objectius de l’Observatori, així com la relació amb el projecte internacional del que adopta la metodologia, el Political Party Database Project (PPDB). L’article d’Albert Garrigós posa en relació alguns dels aspectes que ha explorat l’OPCAT en el marc català amb el de la resta de països inclosos al PPDB, com són els recursos interns dels partits polítics, la freqüència amb què celebren els seus congressos i el nombre de suborganitzacions que tenen.

Pel que fa als lideratges dels partits, posem el focus en els mecanismes de selecció dels líders i candidats a través de l’article d’Andreu Paneque. També ens fixem en el tractament de la qüestió de gènere que duen a terme els partits polítics en la confecció de les llistes electorals, la selecció de càrrecs interns i allò específic que disposen els seus estatuts amb l’article de Federica Giardina. Així mateix, analitzem les semblances i diferències entre partits en el disseny de l’estructura orgànica d’aquests en l’article de Sergi Lostao. Per últim, exposem el marc legal al que els partits estan sotmesos pel que fa a la transparència i quina és la seva situació en l’article de Gerard Pasanau.

La nostra voluntat és que el conjunt d’articles pugui servir com una aproximació a alguns dels elements fonamentals per entendre el funcionament intern dels partits polítics. No volem deixar passar l’oportunitat de recordar que l’OPCAT és un projecte obert, on tota la informació, tant la més acadèmica com la més divulgativa, està a l’abast de tothom qui la vulgui consultar. En aquest sentit, us animem a visitar la nostra web i a treure’n el màxim profit.

L’equip de l’OPCAT

- Katz. S and Mair. P (1995). Changing models of party organization and party democracy. The emergence of the Cartel Party. Party Politics. Vol. 1. No 1. pag. 5-28.

CONSULTA LA REVISTA DIGITAL


RECULL D'ARTICLES

Temàtica Títol Autor
Introducció 01 L'equip de l'OPCAT
L'OPCAT, una eina acadèmica divulgativa 02 Tània Verge i Sergi Lostao
Catalunya comparada 03 Albert Garrigós
La selecció del líder 04 Andreu Paneque
Dones i Política 05 Federica Giardina
L'estructura orgànica dels partits 06 Sergi Lostao
Transparència digital als partits polítics 07 Gerard Pasanau
Entrevista a Marc Guinjoan 08 Andreu Paneque i Sergi Lostao
Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This