PUBLICACIONS

LA LLEI DEL CATALÀ

Àmbits 7, Primavera 1998

El número 7 de la revista Àmbits suposa el número de la consolidació. La consolidació del projecte que ha de suposar que l'Àmbits esdevingui en els propers anys una publicació de referència en el debat social i polític a Catalunya.

El propòsit del monogràfic actual era sumar diverses perspectives sobre la llei del català. D'una banda, una aportació des de la teoria política representada per l'article d'Albert Branchadell. De l'altra, una visió des de l'estructura social que assumia l'article d'Oscar Rebollo, la perspectiva sociolingüística d'Albert Bastardas i una contextualització política del procés d'elaboració d'aquesta llei per part de Jordi Argelaguet.

D'altra banda, en el Dossier es planteja el tema del voluntariat des de la perspectiva de dues recerques realitzades per iniciativa de les dues grans institucions catalanes sobre el voluntariat: l'INCAVOL i l'Àgencia Municipal de Serveis per a les Associacions de Barcelona.

A l'entrevista parlem amb Paul Willis, autor d'obres com Learning to Labor i Common Culture. Willis és una de les figures desl Cultural Studies britànics i formà part dels anys més productius del Centre for Contemporary Cultural Studies of Birmingham.

Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This