PUBLICACIONS

JO NO SÓC RACISTA, PERÒ...

Àmbits 9, Tardor 1998

El número 9 de la revista Àmbits consolida alguns dels canvis introduïts ja en el darrer número. D'una banda, la secció Pàgina d'Actualitat segueix amb la voluntat d'oferir opinions i reflexions sobre temes polítics i socials actuals. En el monogràfic es planteja un tema, el del racisme, amb articles que conviden a la reflexió, elaborats des de la prudent distància que atorga la disciplina científica. Tanmateix, es complementen amb dades que contribueixen a fer-se una idea més objectiva de la realitat. 

La secció Dossier vol oferir idees, projectes, iniciatives i experiències entorn la sociologia i la ciència política. Si en números anteriors es feïa referència als Consells Ciutadans (núm.6), al Voluntariat (núm. 7) o a la Mediació (núm. 8), ara oferim un reportatge sobre els Observatoris del Mercat de Treball, amb l'objectiu d'il·lustrar i exemplificar les sortides professionals de les nostres disciplines.

Per a aquest número ens hem desplaçat a Saragossa per entrevistar a Hugh O'Donnell, especialista en temes relacionats amb la cultura de masses: esports, telenovel·les i representacions de la monarquia.

Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This