PUBLICACIONS

TRAJECTÒRIES JUVENILS I MOBILITAT SOCIAL. LA REPRODUCCIÓ INTERGENERACIONAL DE LES DESIGUALTATS

Àmbits 41, Primavera 2009

La Secretaria de Joventut del departament d’Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya va elaborar l’”Enquesta a la joventut de Catalunya 2007. Una anàlisi de les transicions educatives, laborals, domiciliars i familiars”. L’objectiu d’aquest treball és esdevenir un instrument de referència tant per al coneixement de la realitat juvenil com per al plantejament de futures polítiques públiques destinades als joves.

Ara, des de la revista Àmbits de Política i Societat recollim les conclusions i impressions extretes de l’enquesta, de la mà de dos dels seus autors, Pau Serracant, coordinador del projecte, i Roger Soler. Completen el monogràfic Gary Pollock, professor a la Manchester Metropolitan University i Cécile Van de Velde, Doctora en Sociologia per l’Institut d’Etudes Politiques de París, professora de la EHESS (École des Hautes Études en Sciences Sociales) de la capital francesa i autora del llibre 'Fer-se adult' (Secretaria de Joventut).

Entre tots ells ens presenten una panoràmica sobre l’evolució del pas de la joventut a l’edat adulta en els darrers anys, transició no gens fàcil, ni socialment ni econòmicament, per a la gran majoria dels joves. Són diversos els interrogants que es plantegen i als quals s’ha intentat donar resposta en aquest monogràfic: repeteixen els fills l’esquema sòcio-econòmic dels seus pares? quines són les principals diferències en els processos d’emancipació a Europa? són eficaces les polítiques públiques que en matèria de joventut s’estan duent a terme?

A aquestes preguntes també respon Andy Furlong a l’espai de l’entrevista. Professor de sociologia a la University of Glasgow, Furlong posseeix una àmplia trajectòria en recerca sociològica sobre joventut.

D'altra banda, un cop més, els col·legiats i les col·legiades fan una valuosa aportació a la secciò Pàgina d'Actualitat, amb interessants articles sobre la realitat social i política actual.

Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This