PUBLICACIONS

TOT PER L'AUDIÈNCIA?

Àmbits 24, Tardor 2002

Aquest nou Àmbits dedica una atenció especial a la repercussió social dels nous fenòmens mediàtics. Parlem d'exemples com Operación Triunfo, Gran Hermano, El bus, Supervivientes o Confianza Ciega, per anomenar només alguns d'ells. En les nostres pàgines hem volgut analitzar i reflexionar sobre alguns aspectes fonamentals entorn aquests tipus de programes, com ara poden ser les estratègies televisives per a aconseguir audiència, les connexions entre la indústria televisiva i la discogràfica o el fenomen fans.

D'altra banda, l'Àmbits dedica el seu Dossier a un dels temes clàssics en els estudis de la sociologia: la família i la infància, tot centrant-se en alguns dels aspectes de més actualitat, com són l'increment de la monoparentalitat, el maltractament als infants, l'acolliment familiar a Catalunya i les adopcions internacionals.

A la nostra entrevista conversem amb Chiara Saraceno, professora de sociologia de la família a la Universitat de Turí.

Cerca d’articles
Si vols consultar qualsevol dels articles publicats a Àmbits, pots fer la teva cerca des d’aquí i trobaràs tots aquells texts relacionats amb la temàtica, el títol o l’autor que t’interessi
Share This