FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

99. PREPARACIÓ D'OPOSICIONS COS DE GESTIÓ GENERALITAT DE CATALUNYA - Inscripcions Obertes

Presentació

Previsió convocatòria: Està prevista una convocatòria de 313 places.
 
Formació pròpia que començarà el 2 d‘octubre i finalitza el dia de l'examen suposadament previst pel primer trimestre del 2022.
 
El curs es farà en format Streaming. Els Divendres en horari de 15:45 a 19:45h.
 
Col·legiat/da COLPIS : 95€ mensuals
Col·legiat/da en un altre col·legi professional: 120€ mensuals
No Col·legiats: 130€ mensuals
 
Material inclòs en el preu.
 
Matrícula de inicial de 100€.
 
Pagament domiciliat
 
 
 

OBJECTIUS

Classes a través de la plataforma ZOOM:
 
A través d'aquest sistema, els alumnes poden preparar la seva oposició des de casa, amb les explicacions i l'acompanyament dels professors en temps real.

Les classes inclouen:

Temporalització ajustada a la data d'examen.
Explicació del contingut del programa de temes facilitant la comprensió.
Preparació de les proves de l'oposició: test del temari, supòsits pràctics, exercicis de desenvolupament.
A més, s'incideix en la resolució de dubtes sobre continguts i exàmens i en l'orientació sobre Els alumnes compten amb una espai virtual dins del Campus Colpis en la qual tenen a la seva disposició diferents recursos formatius (casos pràctics, test, programa, lleis, esquemes...) i els materials actualitzats.

PROGRAMA

Part general del temari (comuna a totes les opcions)

1. Transparència, accés a la informació pública i bon govern
2. Organització i marc normatiu del sector públic
3. Polítiques públiques
4. Estadística
5. Activitat de les administracions públiques
6. Funció pública
7. Administració digital

Part específica del temari (opció general)

1. Polítiques públiques i la seva avaluació
2. Activitat de les administracions públiques
3. Funció pública
4. Administració digital

Destinataris

Persones que volen aconseguir una plaça de funcionariat a la Generalitat de Catalunya realitzan funcions administratives de gestió en qualsevol dels diferents departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

PROFESSORAT

Docents:   Professionals de l’administració i de la docència amb llarga experiència en la preparació d’oposicions a la Generalitat de Catalunya.

DATES D'IMPARTICIÓ

Al ser un curs permanent, es pot realitzar en qualsevol moment. Aquest començarà després de validar el pagament de l'inscripció.

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Gratuït

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Gratuït

CALENDARI DE CLASSES

GRUP A: Divendres a la tarda de 15:40 a 19:45h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Plataforma ZOOM 

Curs en Streaming

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Important: Si voleu fer l'inscripció d'aquest curs no complimenteu la fitxa, poseu-vos en contacte amb el departament de formació:

formacio@colpis.cat

Share This