FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

98. PREPARACIÓ D'OPOSICIONS COS SUPERIOR GENERALITAT DE CATALUNYA - Inscripcions Obertes

Presentació

Preu:

Cost Col·legiat: 75€/mensual

Cost Altres Col·legiats: 90€/mensual

Cost No Col·legiat: 112€/mensual

 

Requisit d’accès:

Títol superior universitari

 

 

OBJECTIUS

Part comuna a totes les opcions

 

1. Bon govern i transparència

2. Organització del sector públic (Esther González)

3. Administració pública

4. Procediment administratiu

5. Polítiques públiques i la seva avaluació

6. Activitat de les administracions públiques

7. Finances públiques (Jonathan Jorba)

8. Funció pública

 

Parts específiques

 

a) Opció general

 

1. Polítiques públiques

2. Serveis públics

3. Administració digital

4. Recursos humans de l'Administració de la Generalitat de Catalunya

5. Contractació pública i activitat subvencional

PROGRAMA

Temari:

RESOLUCIÓ PDA/1805/2018, de 25 de juliol, per la qual s'aprova el temari de les proves selectives

link:

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=824285&language=ca_ES

Destinataris

Persones que volen aconseguir una plaça de funcionariat a la Generalitat de Catalunya realitzan funcions administratives de nivell superior en qualsevol dels diferents departaments, entre aquestes s'inclouen tasques directives, de gestió, inspecció, execució, control, estudis, propostes, assessorament i altres similars.

PROFESSORAT

Personal amb molta experiencia docent preparant opositors i amb experiencia en llocs de responsabilitat dins dels departaments de la Generalitat de Catalunya.

DATES D'IMPARTICIÓ

Al ser un curs permanent, es pot realitzar en qualsevol moment. Aquest començarà després de validar el pagament de l'inscripció.

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

Pagament Mensual Domiciliat

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

Pagament Mensual Domiciliat

CALENDARI DE CLASSES

GRUP A: Dijous a la tarda de 16:00 a 18:00h
GRUP B: Divendres a la tarda de 15:30 a 18:30h

LLOC ON S'IMPARTEIX

Preparació presencial a les aules del Colpis (En Streaming aquests dies de Covid19) 

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Important: Si voleu fer l'inscripció d'aquest curs no complimenteu la fitxa, poseu-vos en contacte amb el departament de formació:

formacio@colpis.cat

Share This