FORMACIÓ CONTINUADA

FITXA DEL CURS

EINES PRÀCTIQUES PER A LA PLANIFICACIÓ I GESTIÓ DE PROJECTES EUROPEUS [15a edició] (curs finalitzat)

Presentació

Aquest curs forma part del programa formatiu "Gestió de Projectes Europeus (15a edició)" i està adreçat a titulats en sociologia, ciències polítiques i altres disciplines afins que vulguin iniciar-se en aquest camp i necessitin adquirir les competències professionals bàsiques per planificar i gestionar projectes finançats per la Unió Europea.

La Unió Europea és una impulsora activa de diferents tipus d'iniciatives locals a les quals dota de finançament, sempre amb una estratègia compartida amb altres socis de diferents estats membres. Tanmateix, la preparació i participació en projectes d’aquestes característiques requereixen d’una metodologia de treball exhaustiva i complexa per tal d’obtenir resultats òptims que revertiran en el benestar dels ciutadans.

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya presenta aquest programa formatiu amb l’objectiu de capacitar professionals que participin o vulguin participar en la planificació, el disseny i la gestió de projectes finançats per la Unió Europea, ja sigui a través d’institucions públiques o privades.

OBJECTIUS

L'objectiu general del curs és conèixer els elements i instruments bàsics per planificar, dissenyar i gestionar adequadament projectes europeus a través de la seva aplicació pràctica.

Els objectius específics són els següents:

1. Conèixer les polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la UE en els àmbits de la competitivitat empresarial i la innovació, l'ocupació i els assumptes socials, i el medi ambient i l'energia.

2. Identificar la informació necessària per passar d'un projecte local a un projecte transnacional.

3. Conèixer el cicle de vida dels projectes i les diferents fases de les que es composa.

4. Desenvolupar les competències necessàries per planificar i gestionar projectes europeus.

5. Analitzar les experiències de diferents tipus d'equips de treball que hagin participat en la planificació i gestió d'un projecte europeu.

PROGRAMA

I. Instruments financers i polítiques de la Unió Europea

 1. Marc financer: el pressupost comunitari: el pressupost comunitari 2014-2020
 2. Política regional europea i el seu impacte a Catalunya: instruments financers de la política estructural, de cohesió i altres iniciatives comunitàries
 3. Polítiques, programes sectorials i línies de subvenció de la Unió Europea:

               - competitivitat empresarial i innovació
               - ocupació, assumptes socials i ciutadania
               - medi ambient i energia

 

II. Metodologies per a la preparació i la gestió de projectes europeus

 1. Definició del projecte: de la idea a la proposta
 2. Criteris de selecció i redacció de projectes
 3. Gestió de les activitats del projecte: seguiment i avaluació
 4. Gestió econòmica-financera del projecte
 5. Control i auditoria del projecte
 6. Comunicació, difusió i sostenibilitat del projecte

Destinataris

- Personal tècnic de l'Administració que coordini i/o participi en diferents projectes europeus (àrees de promoció econòmica, serveis socials, educació, medi ambient, etc).

- Professionals que treballin en entitats privades, organitzacions sense ànim de lucre o empreses que coordinin xarxes transnacionals i/o gestionin projectes europeus

- Titulats/des de diverses especialitats que desitgin conèixer instruments per a la planificació i gsetió de projectes finançats per la UE.

PROFESSORAT

 • Isabel Junquera. Politòloga i consultora a Repte Territorial
 • Sílvia Mestres. Cap de l'oficina de Projectes Europeus, ACCIÓ
 • Francisco Ramos. Director Executiu d'estratègies d'Ocupació a Barcelona Activa
 • Albert Sorrosal. Consultor expert en projectes europeus

DATA LÍMIT D'INSCRIPCIÓ

Fins el 16 octubre de 2017

DATA D'INICI

23 octubre de 2017

DATA DE FI

11 desembre de 2017

PREU PER COL·LEGIATS/DES I ESTUDIANTS

270 euros (col·legiats en situació d'atur, 20% descompte)

PREU PER NO COL·LEGIATS/DES

350 euros (persones no col·legiades en situació d'atur 20% de descompte)

CALENDARI DE CLASSES

Del 23 d'octubre a l'11 de desembre de 2017. Dilluns de 16.00 a 20.00 hores.

LLOC ON S'IMPARTEIX

Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya
Roger de Llúria, 155-157, entresòl 1a
08037 Barcelona

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

Per formalitzar la matrícula del curs, cal adjuntar la següent documentació:

- Fotocòpia del DNI/NIE (només per aquelles persones que no estan col·legiades)

- Fotocòpia del comprovant de pagament del curs (només per aquelles persones que facin el pagament a través de transferència bancària).

- Els estudiants de Ciències Polítiques i/o de Sociologia (amb la meitat de crèdits totals aprovats) gaudeixen d'un preu especial. En cas de ser-ho, caldrà presentar una còpia de la matrícula de la universitat de l'any en curs.

- Per poder gaudir del descompte per aturats, cal aportar document de situació administrativa (SOC). Només és pot gaudir d'un descompte per persona i curs.

FITXA D'INSCRIPCIÓ
DADES PERSONALS
Els camps marcats amb * són obligatoris
DOCUMENTACIÓ A ADJUNTAR (2) (EL NÚM. MÀXIM DE FITXERS ÉS DE 5)
SELECCIONAR ARXIU (adjuntar fitxers en format jpg, pdf o doc)
[+] Adjuntar un altre fitxer
DADES DE L'EMPRESA (Emplenar aquest apartat en el cas que es vulgui facturar a l'empresa)

El Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya tracta la informació que ens proporciona amb la finalitat d'oferir-li el servei sol·licitat. Es conservaran les dades facilitades mentre es mantingui la relació o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals. Les dades no seran cedides a tercers, excepte en els casos en què hi hagi una obligació legal. Vostè té el dret d'obtenir confirmació de si al Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya estem tractant les seves dades personals, així que té dret a accedir a les seves dades personals, rectificar les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan les dades ja no siguin necessàries.

Responsable: Identitat: Col·legi de Professionals de la Ciència Política i de la Sociologia de Catalunya-NIF: Q5856239H Direcció postal: C/Roger de Llúria, 155; Entresòl 1a; 08037 Barcelona Telèfon: 932414122 Correu electrònic: colpis@colpis.cat

(1) El preu per estudiant s'aplica exclusivament als estudiants de les llicenciatures de Ciències Polítiques i Sociologia.

(2) Per considerar efectiva la matrícula és imprescindible fer arribar al Col·legi, abans de l'inici del curs, els documents que s'indiquin a la fitxa de cada curs.

(3) El COLPIS no garanteix la realització d’aquesta activitat formativa si no s’arriba a un número mínim d’alumnes.

(4) Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà l’import de la mateixa excepte que l’organització anul·li l’activitat formativa.

Share This