Notícies

gener 10, 2012
CONVOCATÒRIA DE BEQUES PER A CURSOS D’IMMERSIÓ EN LLENGUA ANGLESA
MINISTERI D’EDUCACIÓ

Els cursos, tant en la modalitat d’Agilitat Oral com d’Anglès especialitzat, tindran una durada de cinc dies i es desenvoluparan en règim d’internat. Les especialitats ofertes són: «Ciències Socials i Humanes» i «Ciències de la Salut i de la Vida».

 

Podran sol·licitar aquestes ajudes els joves que no hagin complert 30 anys a 31 de desembre de 2012 i que hagin obtingut la condició de becari per a Ensenyaments Universitaris, Ensenyaments Artístics Superiors, Altres estudis Superiors o Formació Professional de Grau Superior en alguna de les següents convocatòries:

• Beques de caràcter general per a alumnat que cursi estudis postobligatoris i superiors no universitaris en els cursos: 2009-2010 i 2010-2011 convocades per Resolució de 3 de juny de 2009 de la Secretaria d’Estat d’Educació i Formació (BOE de 20 de juny) i per Ordre EDU/ 1782/2010, de 29 de juny (BOE de 3 de juliol), respectivament.
• Beques de caràcter general i mobilitat per a alumnat universitari en els cursos: 2009-2010 i 2010-2011 convocades per Ordre EDU/1901/2009, de 9 de juliol (BOE de 15 de juliol) i per Ordre *EDU/1781/2010 de29 de juny (BOE de 3 de juliol), respectivament.

S’han convocat un total de 14.000 beques, amb una dotació econòmica de 728,77 euros cadascuna. El termini per a sol·licitar aquests ajuts finalitza el dia 25 de gener de 2012.

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

CONVOCATÒRIA

Share This