Notícies

juliol 08, 2011
CONVOCATÒRIA BEQUES LEONARDO DA VINCI. MOBILITAT D’ESTADA EN ONG EN L’ESTRANGER
FUNDACIÓ LUIS VIVES

La beca permet al beneficiari realitzar pràctiques formatives en la ONL assignada, durant el mes de novembre de 2011 (quatre setmanes), comptant amb el suport d’un tutor d’aquesta organització i l’acompanyament permanent de l’equip tècnic de la Fundació Luis Vives.

 

Requisits:
• Tenir alguna vinculació (treballador o voluntari) amb una entitat no lucrativa de l’àmbit social o haver participat en algun programa formatiu de l’Escola Fundació Luis Vives en els últims tres anys.
• Domini de l’idioma de referència en l’entitat sol·licitada
• Tenir coneixements d’informàtica a nivell usuari
• No haver gaudit una beca Leonardo amb anterioritat (Formació de postgrau o programa obert)
Nombre de Beques: 4-6
Dotació de la Beca: Aquesta beca comprèn les següents ajudes:
Despeses de Viatge (bitllets d’avió anada/volta a la ciutat d’acolliment): coberts íntegrament; despeses d’Allotjament, manutenció i desplaçaments urbans: hi ha una dotació comuna per a despeses d’allotjament, manutenció i petits desplaçaments urbans. El becari gestionarà el seu propi allotjament i manutenció. Per a això comptarà amb el suport de la Fundació Luis Vives i de l’organització d’acolliment que, sempre que sigui possible, li facilitaran contactes útils per buscar un allotjament concorde a la dotació de la beca a la ciutat d’acolliment (pisos compartits amb altres becaris, residències, etc.). Si la despesa en allotjament, manutenció i petits desplaçaments urbans supera aquesta dotació, haurà de ser cobert pels seus propis mitjans. Es disposarà d’una dotació per a un curs de preparació lingüística 

 

Termini de presentació: 18/09/2011. Sol·licituds: El formulari de sol·licitud de beca es troba a la pàgina web de la Fundació Luis Vives i s’emplena online: www.fundacionluisvives.org

 

ENLLAÇ D’INTERÈS

BASES I CONVOCATÒRIA

Share This