Comissió Acadèmica

La Comissió Acadèmica té per a objectiu general enfortir la Sociologia i la Ciència Política. Per a tal propòsit ens plantegem treballar en dues línies principals. D’una banda, volem promoure que la docència de la Ciència Política i la Sociologia incorpori les eines conceptuals i metodològiques necessàries per a formar a professionals que tinguin les competències necessàries per a donar resposta als reptes socials actuals. I d’altra banda, volem enfortir la posició de la Sociologia i la Ciència Política com a disciplines claus per a l’anàlisi de la societat contemporània i el disseny, planificació, seguiment i avaluació d’intervencions per a fer front als reptes de futur.

D’aquesta manera, volem millorar la posició de la Sociologia i la Ciència Política com a Ciències Socials en els debat contemporanis i el diàleg interdisciplinar.

Treballarem en col·laboració amb les associacions acadèmiques d’ambdues disciplines i de les universitats i centres de recerca que estan generant coneixement sociològic i politològic.

Els reptes vinculats a la digitalització, la igualtat de gènere intersecccional i la democratització seran transversals al nostre treball.

Share This