DESCOMPTES

BANC DE SABADELL

Logo de BANC DE SABADELL

10% QUOTA COL·LEGIAL

El Col·legi de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya té subscrit un conveni de col·laboració amb el Banc de Sabadell el qual té per objectiu posar a disposició de les persones col·legiades tota una sèrie d'avantatges tant en el seu compte bancari com en el pagament de la quota col·legial.

Mitjançant el Compte Expansió PRO, el col·legiat i col·legiada veurà abonat directament i anualment el 10% de la seva quota col·legial, fins a un màxim de 100 euros. D'altra banda, un avantatge a afegir és la devolució del 3% dels principals rebuts domèstics, fins a un màxim de 20 euros mensuals, i, evidentment, sense comissions d’administració ni manteniment.

Per a ampliar la informació us podeu adreçar a qualsevol oficina de SabadellAtlántico, trucar al 902 383 666 o bé entrar al SEGÜENT ENLLAÇ  

Share This